Polityka prywatności Podrawie.pl

Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie "PoDrawie" Jarosław Dworecki, ul. Portowa 21, 66-530 Drezdenko

Jako prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PoDrawie” w pełni respektuję i szanuję prawo do ochrony danych osobowych klientów przedsiębiorstwa, pracowników, kontrahentów i partnerów. W związku z tym przedstawiam Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w moim przedsiębiorstwie.

Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej RODO) informuję, iż jako prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PoDrawie” Jarosław Dworecki jestem Administratorem Państwa danych osobowych. Zawsze przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych, identyfikuję cel i podstawę prawną przetwarzania oraz określam okres przechowywania danych.

Przetwarzanie danych osobowych w „PoDrawie”

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:
• ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa ze mną jako Administratorem lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit. b),
• ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit. c),
• na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

Jeżeli jesteś klientem

Państwa dane osobowe są potrzebne, by zrealizować umowę jaką Państwo zawierają z przedsiębiorstwem „PoDrawie” (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. b RODO), Wykorzystujemy je do:
- wypełnienie wzorca umowy wypożyczenia i transportu kajaków oraz sprzętu towarzyszącego (dane będą przetwarzane do momentu wykonania umowy, a następnie w ograniczonym zakresie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy tj. 2 lata,
- wystawienia wezwania do zapłaty do momentu wygaśnięcia zobowiązania, a następnie przez 6 lat ze względu na prawo podatkowe,
- obsługi reklamacji - do momentu zakończenia obsługi reklamacji a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z przepisów prawa (do 10 lat).
Z uwagi na konieczność zapewnienia państwa bezpieczeństwa, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz zapewnienia zgodności z prawem, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane takim podmiotom jak: Policja, Urząd Żeglugi Śródlądowej, kancelarie prawne i windykacyjne, firmy realizujące usługę niszczenia dokumentów, rejestry dłużników. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom, takim jak Sąd, Prokuratura, Policja itd., na ich uzasadniony wniosek.

Jeżeli jesteś kontrahentem

Przekazywane przez państwa dane osobowe są potrzebne, by zrealizować umowę, którą Państwo zawierają z przedsiębiorstwem „PoDrawie” (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. b RODO). Przede wszystkim dla:
- realizacji umowy z kontrahentem i będą przechowywane przez okres minimum 6 lat od daty zakończenia umowy ze względu na wymagania przepisów prawa podatkowego a jeśli umowa zostaje zawarta z finansowaniem z funduszy EU bądź okres gwarancji jest dłuższy, okres ten może ulec wydłużeniu,
- zapewnienia bezpieczeństwa informacji i będą przetwarzane przez okres 5 lat po zakończeniu umowy.
Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, prawidłowego funkcjonowania oraz zapewnienia zgodności z prawem Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom takim jak dostawcy kancelarie prawne i windykacyjne, firmy realizujące usługę niszczenia dokumentów oraz innym uprawnionym podmiotom na uzasadniony wniosek np. Policja, Prokuratura, Sąd itp.
Każdorazowo dokładam wszelkich starań, aby zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych kwestiach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Prawa osób, których dane dotyczą

Możecie Państwo adresować do przedsiębiorstwa „PoDrawie” wnioski zawierające żądania o realizację przysługujących Państwu praw. Prawa te dotyczą w szczególności:
1) dostępu do danych osobowych,
2) sprostowania ich,
3) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
4) ograniczenia przetwarzania,
5) przenoszenia danych osobowych,
6) sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
Wniosek może być przesłany pocztą lub za pośrednictwem email. Jeżeli realizacja wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc - o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem/wiadomością (ewentualne przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków).
Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny – w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku, skierujemy do Państwa prośbę o jego uzupełnienie. Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie w miarę możliwości prowadzona również w tej formie. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji albo odmówić rozpoznania wniosku.
Dodatkowo, w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, których skutki mogą Państwa dotyczyć, zostaną Państwo o tym poinformowani.
Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, również proszę o kontakt.
Z przyjemnością udzielę szczegółowych informacji.

Polityka prywatności i pliki cookies

Definicje

Na potrzeby polityki prywatności strony internetowej www.podrawie.pl, przyjęte zostały następujące znaczenia pojęć:

 • Administrator – "PoDrawie" Jarosław Dworecki, ul. Portowa 21, 66-530 Drezdenko
 • Strona WWW ;– strona internetowa dostępna pod adresem www.podrawie.pl
 • Użytkownik – każda osoba lub podmiot korzystający ze Strony WWW.

Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies mogą być odczytywane przez Administratora.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
Użytkownik posiada możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób, że uniemożliwi ona przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Zablokowanie możliwości przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może utrudnić korzystanie ze Strony WWW przez Użytkownika.

Użytkownik może usunąć pliki cookies z urządzenia końcowego.

Technologie wykorzystywane na Stronie WWW

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs w celu analizy statystyk Strony.

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zgłoszenia, kontaktowego przetwarzane są w celu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego lub zgłoszeniowego przetwarzane są w celu kotaktu zwrotnego z Użytkownikiem
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Dane gromadzone przez serwer

 1. Korzystanie ze Strony WWW wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona WWW.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują takie dane jak:
  - adres IP Użytkownika,
  - data oraz czas serwera,
  - informacje o przeglądarce internetowej z jakiej korzysta Użytkownik,
  - ​informacje o systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik,
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony WWW.
 5. Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Propozycje spływów

Spływ kajakowy Drawą

Najlepsze spływy kajakowe w Polsce w Drawieńskim Parku Narodowym! Piękna Drawa i nieskazitelna przyroda na Pojezierzu Drawskim to najlepsza propozycja na aktywny wypoczynek

Spływy kajakowe Korytnicą

Korytnica jest rzeką niezwykle piękną, bezpieczną i przyjazną. Jest płytka więc idealnie nadaje się na rodzinne spływy kajakowe oraz dla początkujących kajakarzy.

SPŁYWY KAJAKOWE DLA FIRM

Spływ kajakowy dla firm to idealny sposób aby oderwać się od stresów codziennej pracy i nawiązać bliższe znajomości z kolegami z pracy.

Catering na pole biwakowe

Gotowe posiłki na pole biwakowe po wyjściu z kajaka oraz rano na śniadanie. Wyśmienite z lokalnej agroturystyki.

Spływy z noclegiem w agroturystyce

Chcesz miło spędzić czas gdy wieczory są już chłodne? Agroturystyka! tego potrzebujesz.

WYPRAWY ZIMOWE

Pływać kajakiem można cały rok, także zimą. Zimą na wodzie zawsze przy każdym manewrze jest trochę więcej adrenaliny

SPŁYWY WEEKENDOWE

Propozycje na dwa dni w kajaku z jedną nocką, na polu namiotowym lub w zaufanej agroturystyce czyli idealny pomysł na wykorzystanie weekendu

SPŁYWY MIERZĘCKĄ STRUGĄ

Niewielka lecz bardzo przyjemna rzeka, która jest prawym dopływem Drawy poniżej DPN. Na jej szlaku znajduje się Pałac Mierzęcin, którego tereny można pozwiedzać przy okazji spływu

Spływy Miałą i Starą Notecią

Jeżeli Drawa wam się znudziła to czas na trochę inną, odmianę rzeczywistość kajakową. Wyprawa Miałą po Puszczy Noteckiej to jest to