Noteć

spływy notecią

opis, charakterystyka, kilometraż

Noteć jest żeglowna na prawie całej długości. Od czasu budowy Kanału Bydgoskiego w 1774 r. jest elementem szlaku żeglugowego łączącego Wisłę z Odrą. Prace regulacyjne na Noteci Dolnej przeprowadzono w latach 1863-1915. W rezultacie tych prac, między Nakłem, a ujściem Drawy zbudowano 14 stopni wodnych oraz wykonano 105 przekopów likwidujących zakola rzeki o promieniu poniżej 180 m, skracając bieg Noteci na tej przestrzeni ze 169,8 km na 140,1 km.

Natomiast na Noteci Górnej na odcinku od jeziora Gopło do Kanału Bydgoskiego prace regulacyjne przeprowadzono w latach 1878-1882. Doprowadziły one do budowy Kanału Górnonoteckiego wraz z 6 stopniami wodnymi, budowy dwóch śluz na Noteci, a także pogłębienia oraz wyprostowania koryta rzecznego poprzez przekopy o długości 30 km.

Od czasu uruchomienia drogi wodnej Wisła-Odra ranga Noteci urosła do najważniejszego szlaku transportowego północnej Wielkopolski. Po przebudowie szlaku w latach 1905-1915, po Noteci pływały barki o nośności ponad 500 ton. Upadek żeglugi towarowej na Noteci rozpoczął się w latach 80. XX wieku. Od lat 90. XX w. nie wykonuje się prac bagrowniczych, co spowodowało zamulenie dna i wstrzymanie ruchu jednostek z ładunkami. Spowodowało to proces likwidacji firm żeglugowych, stoczni, portów, przystani i infrastruktury transportowej.

Noteć Dolna (187,2 km, od Nakła do ujścia do Warty) jest elementem międzynarodowej drogi wodnej E70, ustalonej w 1996 r. w porozumieniu AGN (European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance).

Dysponując większą ilością czasu można po Noteci żeglować kajakiem zabierając ze sobą bagaże na pokład. Bardzo dobry dojazd do rzeki czyni ją łatwo dostępną dla kajakarzy. W każdym miejscu można zwodować kajak a także odebrać po zakończeniu spływu.

Charakterystyka

  • Długość rzeki - 391,3

  • Długość szlaku (oferowanego) - 48,9 km

  • Powierzchnia dorzecza - 17 300 km²

  • Czas spływu - 2-3 dni

  • Trudność - łatwa

Dopływy

  • Drawa

  • Stara Noteć

Opis szlaku kajakowego

km 177,2
ujście rzeki Drawy
km 177,4
Nowe Bielice
km 179
Moczydła
km 180,27
granica województw lubuskiego i wielkopolskiego
km 181
Chełst
km 182,1
Stare Bielice
km 182,6
most drogowy
km 184
Kosin
km 185,55
most kolejowy - nieczynny
km 185,7
most kolejowy - nieczynny
km 185,55
zapora wodna zniszczona
km 187,66
Nadzór Wodny Drezdenko - port RZGW Poznań
km 188,15
Drezdenko, most drogowy
km 188,5
fabryka Smurfit Kappa Drezdenko (produkcja tektury falistej i opakowań)
km 190
Kleśno
km 191,125
ujście rzeki Stara Noteć)
km 193,45
kanał przepompowni Głęboczek
km 194
Głęboczek
km 197,6
Trzebicz, most drogowy
km 203
Błotno
km 205,9
kan. przepompowni Gościmiec
km 207,23
most drogowy
km 214
Lipki Małe
km 214,7
u. Kan. przep. Górecko
km 216
Górki Noteckie
km 220
u. Kan. przep.Ludzisławice
km 220
Ludzisławice
km 221
Polichno Nowe
km 224
u. Kan. przep. Nowe Polichno
km 225
Santok
km 225,2
u. Kan. przep. Santok
km 225,3
u. Kanału Puls
km 225,59
most drogowy
km 226,1
ujście rzeki Noteci do rzeki Warty