Korytnica

Korytnica - zdjęcie rzeki

opis rzeki, charakterystyka, kilometraż

Korytnica - opis rzeki

Rzeka Korytnica jest drugim, co do wielkości lewobrzeżnym dopływem Drawy o długości szlaku kajakowego 37 km i całkowitej długości 43 kilometrów. Rzeka swoje źródła ma w okolicach miejscowości Mirosławiec. W środkowej części przepływa przez duże jezioro Nowa Korytnica, a uchodzi do Drawy przy polu biwakowym Bogdanka. Rzeka, pod nazwą "Kortenicz Wlit, Kortenic Wlit" wzmiankowana była już w dokumencie z 1314 r.

Płyną Korytnicą możemy przez dwa dni obserwować jej niezwykły i bardzo malowniczy charakter. Po drodze będziemy mijali łąki, rozlewiska, jezioro, oraz różnego rodzaju bory sosnowe i bukowe. Na puszczańskim odcinku do samego brzegu dochodzą sosnowe bory, niestety w wielu miejscach wycięte zrębami zupełnymi.

Najpiękniejsze starodrzewia i rozległe łąki nad rzeką występują na południe od Nowej Korytnicy tworząc uroczysko Sołtysi Most.

Na trasie przy osadzie Sówka zlokalizowany jest bar "Kajak Marina". Znajduje się on 100 m poniżej zapory hydrotecznicznej po prawej stronie. Możemy tam spokojnie zacumować kajak i zjeść ciepły posiłek (na. smażoną rybę) lub napić się zimnego piwa z kija.

Bogactwo gatunków roślinnych oraz ryb jest niezwykle bogate. Płynąć w słoneczny dzień nie raz zostaniemy zaskoczeni dziesiątkami sporych rozmiarów ryb przepływających pod naszym kajakiem. W rzece licznie występują takie gatunki jak pstrągi i lipienie, choć w dużej przewadze są płocie, jelce, kiełbie i strzeble. Dodatkowo wpatrując się w niebo nad naszymi głowami możemy czasem zaobserwować różne gatunki ptaków. Przy odrobinie szczęścia nad Korytnicą możemy spotkać krążącego orła bielika. Natomiast na rozlewiskach (ale nie tylko) licznie występujące kaczki krzyżówki, gągoły w szczególności przy osadzie leśnej Jaźwiny. W zdłuż całej trasy, tak samo jak nad Drawą, można zaobserwować srebrzące się na niebiesko zwinne zimorodki. Z większych ptaków możemy także napotkać łabędzie krzykliwe, które jakoś będziemy musieli ominąć :).

Ostatnie metry Korytnicy na odcinku ok. 180 m (od dużego mostu drogowego na drodze Drawno – Głusko aż do ujścia do Drawy) znajduje się już w zarządzie Drawieńskiego Parku Narodowego. Dopływając do końca po prawej stronie mamy pole biwakowe Bogdanka i pomosty, którymi możemy wyjść na brzeg.

Korytnica dostępna jest jako szlak kajakowy, który daje wiele zadowolenia i może być uzupełnieniem wielu innych spływów. Etap spływu od km 38,0 do km 17,0 możliwy jest do przepłynięcia w jeden dzień. Spływ Korytnicą zachęca do spokojnego napawania się pięknem nieskażonej cywilizacja natury.

Charakterystyka

  • Długość rzeki - 43 km

  • Długość szlaku - 37 km

  • Średni spadek na szlaku - 10,6 ‰

  • Powierzchnia zlewni Korytnicy- 273,2 km²

  • Czas spływu - 2 dni

  • Trudność - szlak średni i łatwy

Dopływy

  • nieistotne małe cieki wodne

Opis szlaku kajakowego

km 38,0
początek spływu pomost, wschodnia część jeziora Kosiakowo
km 36,5
pierwszy młyn rzeczny Wilhelma (MEW), przenoska kajaków prawą strona szlaku
km 35,7
drugi młyn rzeczny, spadek około 4m, przenoska 100m do mostu drogowego
km 33
wpływ rzeki SETNICY
km 31,5
wieś Stara Korytnica stary młyn rzeczny, przenoska kajaków po lewej stronie
km 25
drewniany most do osady Nowa Studnica
km 23,7
jez. Studnickie trzymamy się lewej strony
km 23
wypływ rzeki z jeziora
km 22,8
metalowy most kolejowy
km 22,4
uszkodzony leśny most drewniany
km 20
jez. Nowa Korytnica dystans po jeziorze ok 2,3 km. głębokość jeziora 5m, powierzchnia 97 ha
km 17
pole biwakowe
km 6,8
niski mostek betonowy na drodze Jelenie - Dominikowo
km 6,7
zastawka w m. Sówka, przenoska prawą stroną
km 5,0
niski mostek drewniany
km 4,5
jaz dwu-śluzowy
km 3,8
stopień wodny z MEW Jaźwiny , przenoska prawa strona