Mierzęcka Struga

Mierzęcka Struga - charakterystyka

opis, charakterystyka, kilometraż

Lubuskie Mazury czyli kajakiem przez jeziora

Spływ Mierzęcinką to prawdziwa przygoda dla wytrwałych. Mierzęcka Struga jest prawobrzeżnym dopływem Drawy poniżej Starego Osieczna. Początki rzeki sięgają obszaru gminy Choszczno. Do uprawiania turystyki kajakowej przeznaczone jest blisko 40 kilometrów szlaku. W miejscowości Długie rozpoczynamy spływ kajakowy Mierzęcką Strugą. Przemierzamy jezioro Lipie kierując się w kierunku północno-zachodnim aby wpłynąć do wąskiego cieku który łączy jezioro Lipie z pięknym jeziorem Słowa. Długo jeziorem Słowa nie płyniemy gdyż wpływamy w kolejny ,,przesmyk" łączący to jezioro z kolejnym tj. jeziorem Osiek. Szlak ten często nazywany jest przez żeglarzy Lubuskimi Mazurami, ponieważ do złudzenia sieć wodna przypomina tę z północy Polski. Po wpłynięciu na Osiek po lewej stronie dostrzeżemy most na jeziorze, który jest początkiem kolejnego ciekawego jeziora Ogardzka Odnoga. Jeżeli dysponujemy większą ilością czasu to możemy popłynąć w kierunku północno-zachodnim i właśnie to jezioro opłynąć. Jezioro Lipie to długie i głębokie jezioro. Płynąc w kierunku północno-wschodnim mijać będziemy z lewej strony wieś Chomętowo. Po około 3 kilometrach dopływamy do wsi Osiek. Tu znajduje się przystań turystyczna z infrastrukturą dla żeglarzy i kajakarzy. Jest pole biwakowe z miejscem do rozpalenia ogniska a także duża drewniana wiata. W Osieku przenosimy kajaki przy klubie żeglarskim. Płynąc dalej po kilku kilometrach docieramy do jeziora Wielgie w Dobiegniewie.

Odcinek Dobiegniew - Mierzęcin

Zaraz za wypływem z jeziora pod mostem drogowym na drodze krajowej nr 22 znajduje się betonowy próg, który w zależności od stanu wody pokonujemy w kajaku lub też go przenosimy. Od tego miejsca płynie już tylko rzeka. Pierwsze metry to zabudowania w mieście. Za Dobiegniewem Mierzęcka Struga skręca w kierunku południowym. Docieramy do rozlewiska przed małą elektrownią wodną. Elektrownię pokonujemy lewą stroną obiektu. Świetne miejsce na przerwę w którym można przyjrzeć się jak pracuje budowla hydrotechniczna. Zdarza się, że właściciel elektrowni Pan Kwapis uraczy nas ciekawymi opowieściami a także zaprosi do środka obiektu. Na tym etapie z Dobiegniewa w dół rzeki do ujścia rzeka często w latach ubiegłych była poddawana zabiegom melioracyjnym. Melioracje spowodowały, że rzeka na niektórych odcinkach jest prosta. Jednak przez ostatnie lata Mierzęcinka zrenaturyzowała się i nie mamy wrażenia, że płyniemy kanałem.

Pałac Mierzęcin i piękna przyroda

Dopływamy do wsi Mierzęcin w której znajduje się Pałac Mierzęcin. Piękny pałac oraz jego ogrody są powodem do tego aby zrobić dłuższą przerwę. Rzeka od Mierzęcina mocno meandruje w kierunku Drawy. Czasami mamy wrażenie, że płyniemy w miejscu. Za wsią docieramy do przepięknego biwaku usytuowanego na wzniesieniu. Jest drewniana wiata oraz miejsce na ognisko. U stóp Biwaku Mierzęcin rozciąga się dużo i ładna łąka, która zawsze z rana spowita jest mgłami. Od tego momentu płyniemy coraz bardziej dziką rzeką z powalonymi drzewami a także korytem rzeki wcinającym się w głębokie wąwozy. Najładniejszym odcinkiem Mierzęcinki jest etap z Łęczyna do ujścia do Drawy, gdzie możemy podziwiać piękne grube buki i dziką przyrodę. Spływ możemy zakończyć na Drawie na biwaku Hutniki lub ok 40 minut dalej na biwaku Przeborowo. Od ujścia do Drawy można płynąć do Noteci a dalej już tylko do morza.

Charakterystyka

  • Długość rzeki - ok 52 km

  • Długość szlaku - ok 33 km

  • Powierzchnia dorzecza - ponad 556 km²

  • Czas spływu - 2-3 dni

  • Trudność - szlak kajakowy łatwy

Opis szlaku kajakowego

km 40
jezioro Lipie południowy kraniec, wodowanie na plaży
km 36
jezioro Osiek
ok 29,5
wypływ Mierzęckiej Strugi z jez. Osiek, północny kraniec
km 25,4
dopływ lewobrzeżny Koczynka. Za mostem drogowym Mierzęcka Struga wpada do jeziora Wielgie
km 24,2
Grzmiąca we wschodniej części wsi rzeka wypływa z jeziora Wielgie, odcinek monotonny wśród pól i łąk. "Grzmiąca" przenoszenie kajaków
km 22
Nowy Młyn przenośka kajaków obok elektrowni wodnej (dawniej młyn) w miejscowości Nowy Młyn
km 18
dopływ z jeziora Słonowo, prawa strona
km 13,6
Mierzęcin most kolejowy, wieś Mierzęcin położona na prawym wysokim brzegu
km 11
dopływ z jeziora Łęczyn, lewa strona